WALLPAPER BRANDING

Максимален размер: 300x1000px. (лява и дясна част)
Широчина между колоните: 1280px.
Файлове:
  JPG, PNG
Тежест на файла (PNG, JPG):
250kb

Линк в отделен .txt файл

missing image

Назад